Poesia di Annuleru

Alla venerata immagine lignea, raffigurante il Crocifisso, custodita nella chiesa del SS. Crocifisso, il poeta monrealese Di Liberto inteso Annuleru gli dedicò questi versi:

Immagini di Diu, d'un Diu fatt'omu
Fu cui lu fici, o Luca, o Nicodemu,
Cui avissi statu nun si sa lu nomu,
Fu un Omu grandi, e in santità supremu:
comu nni vinni, nun sapemu comu,
Ne mancu quant'ann'avi chi l'avemu,
E quanti in Murriali semu o fomu,
Sta bedda, e santa immagini godemu, 
Gudemu ntra st'Immagini un tesoru,
Iu vi lu cantu lestu, prontu e chiaru,
Sta nostra sant'Immagini è un decoru,
La mastria comu è fatta un avi paru:
Quannu la viju provu un gran ristoru,
E' un oggettu amurusu, beddu e caru,
Ogni so membru vali a pisu d'oru,
Ntra na parola è un simulacru raru.

 

Back