↑ Torna a Il SS. Crocifisso

Poesia di Annuleru

Poesia di Annuleru

Alla venerata immagine lignea, raffigurante il Crocifisso, custodita nella chiesa del SS. Crocifisso, il poeta monrealese Di Liberto inteso Annuleru gli dedicò questi versi:

Immagini di Diu, d’un Diu fatt’omu
Fu cui lu fici, o Luca, o Nicodemu,
Cui avissi statu nun si sa lu nomu,
Fu un Omu grandi, e in santità supremu:
comu nni vinni, nun sapemu comu,
Ne mancu quant’ann’avi chi l’avemu,
E quanti in Murriali semu o fomu,
Sta bedda, e santa immagini godemu,
Gudemu ntra st’Immagini un tesoru,
Iu vi lu cantu lestu, prontu e chiaru,
Sta nostra sant’Immagini è un decoru,
La mastria comu è fatta un avi paru:
Quannu la viju provu un gran ristoru,
E’ un oggettu amurusu, beddu e caru,
Ogni so membru vali a pisu d’oru,
Ntra na parola è un simulacru raru.